Fjord-Lab AS
- et Fishguard selskap

FORETAKSREGISTERET NO 948 450 860 MVA

FiskehelsetjenesteDrikkevannsanalyserNæringsmiddelkvalitetAkkreditert Laboratorium: TEST 150FiskeindustriBrønnbåtinspeksjonerFett & farge analyserMiljøundersøkelser


Laboratorium   Faglig bistand

Hygiene Kvalitet Miljø Fiskehelse Fiskevelferd

AKKREDITERT LABORATORIUM & INSPEKSJONSORGAN -  kontrollert av Norsk Akkreditering 
GODKJENT FoU-INSTITUSJON
SkatteFUNN  -  godkjent av Norges Forskningsråd


tlf. 57 85 08 90  -  epost: post©fjordlab.no  -  fax. 57 85 15 58  -  mob. 975 65 504

Fjord-Lab INFO© [ALLE BILDER PÅ FJORD-LAB'S NETTSIDER ER TATT AV OG TILHØRER JAHOLM - RESPEKTER EIERRETTIGHETER] ©
21.05.2013